2C. GIS mot kris

Timing är avgörande för hur väl krisen hanteras. Esri har världen över stöttat organisationer och länder med krishantering. Här berättar vi om arbetet med att hjälpa till i olika kriser som exempelvis Nepal, men också mer närliggande kriser som den stora branden i Västmanland i fjol eller flyktingkrisen i år.

Författare: Gabriel Sahlin, ESRI
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,