5H. Kartan som journalistiskt verktyg

Sedan några år tillbaka har den interaktiva kartan blivit allt vanligare för presentation av journalistik på mediernas sajter. Här kommer jag att visa ett antal exempel på bra användning av kartor och geografisk data för journalistisk analys, research och presentation.

Författare: Kristofer Sjöholm
Datum: 28 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation