ADAPT – modern sjömätning för säkrare framfart i skärgården

Med start våren 2016 kommer stora delar av Stockholms skärgård att sjömätas med moderna metoder. Detta genom ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting och Ålands landskapsregering som har beviljats EU-finansiering genom EU:s Interreg Central Baltic-program.

Författare: Linda Blied, Sjöfartsverket
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,