Demomiljö med Samhällsbyggnadskartor – visar nyttan med att kombinera olika typer av geodata

Samverkansprojektet Svensk geoprocess arbetar på bred front för att underlätta och öka användningen av geodata. Syftet är att bidra till att förenkla och effektivisera myndighetsutövningen för exempelvis planarbete, fastighetsbildning, bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande. För att kunna visa på nyttan med att kombinera olika typer av geodata har projektet tagit fram tre demomiljöer som publicerats på projektets hemsida. Den senaste i raden är ”Samhällsbyggnadskartor” som erbjuder olika typer av geodata som stöd för olika arbetsprocesser.

Författare: Britt-Louise Malm, Lantmäteriet, e-post: britt-louise.malm@lm.se
Datum: 1 januari 2016
Webbplats: http://www.lantmateriet.se/svenskgeoprocess
Ursprung: Kart- och bildteknik artiklar
Artikel