1D. Skogliga grunddata – rasterkartor som beskriver landets skogar

Skogsstyrelsen och SLU har tagit fram skogliga rasterkartor med uppgifter om virkesförråd, grundyta, höjd, medeldiameter och biomassa. Kartprodukterna har en cellstorlek som motsvarar 12,5 gånger 12,5 meter på marken och de täcker ca 95 procent av landets skogsmarksareal. Produkterna tillhandahålls kostnadsfritt via Skogsstyrelsens hemsida.

Författare: Mats Nilsson, SLU
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,