1B Effektiv hantering av kommunala grävtillstånd.pdf

1B. Effektiv hantering av grävtillstånd

Markarbeten på kommunal mark sker ibland utan grävtillstånd. Detta medför att kommunen riskerar att bli ansvariga för något som de inte känner till samt bära onödiga kostnader pga skador som uppstår. Geomatikk har tillsammans med Gävle kommun utvecklat en modern molntjänst som förenklar både ansökningsprocessen, för den som ska gräva samt den kommunala handläggningen, inklusive uppföljning. Tjänsten kan även enkelt integreras med en begäran om ledningsanvisning via Ledningskollen.se

Författare: Petter Holmberg, Geomatikk Sverige AB
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,