Förverkliga dPBL i din kommun

SKL talar om betydelsen av samverkan och dialog – både inom kommunen och ut mot invånare och näringsliv. Boverket pratar om vikten av att genomföra dPBL ute i kommunerna.För att realisera dPBL, medborgardialog och samarbete mellan olika aktörer krävs programvara som stödjer digitala arbetsflöden. Hur går arbetet för kommunerna? Vad är erfarenheten att jobba enligt dPBL.

Författare: Marika Olsson, S-GROUP Solutions
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, , ,