Gatuvyer – Stockholms gaturum i 3D

Gaturummet innehåller stora mängder information som används av olika verksamheter. För att få en effektivare informationshantering initierade Stockholms stad under 2014 projektet Gatuvyer. Med hjälp av MMS-teknik samlas bild- och laserdata in över stadens väg- och gc-nät. Under 2015 upphandlades dels en lagrings- och bearbetningsmiljö för att hantera de stora datamängder som produceras dels en leverantör för datainsamling. Resultat från den inledande datainsamingen under 2015 presenteras.

Författare: Johanna Löfquist, Trafikkontoret, Stockholms stad
Datum: 18 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, , , , , ,