Internationella kartans år

Internationella kartans år (IMY) är ett världsomfattande engagemang för att uppmärksamma kartor i ett 50-tal länder. Det leds av Internationella Sällskapet för Kartografi (ICA) med stöd från FN. IMY stöds också av de internationella organisationerna inom kartografins systerorganisationerna.

Författare: Bengt Rystedt
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation