Landräddningen – ökad trygghet i Gävle på ideell basis

Kommunerna digitaliserar trygghetslarmen. Signalöverföringen förbättras men funktionen är densamma sedan 30 år. Men kommer morgondagens äldre acceptera ett larm som bara fungerar inomhus? Finns det en rädsla kring att använda GIS? Utmaningen att utvidga omsorgsansvaret till att omfatta stöd utanför hemmet. Hur ska omsorgen organisera sig för att klara det och hur ska man hantera kommungränsen när man vill att personer ska vara aktiva? I Gävle testas om ideella Landräddningen kan vara svaret.

Författare: Henrik Essunger, Landräddningen c/o Sveriges Civilförsvarsförbund
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,