Öka webbkarttjänstens potential

Standarden för webbkarttjänster, WMS, gör det möjligt för en användare att kombinera kartskikt till en webbkarta, trots att dessa kommer från olika leverantörer. Men hur bör egentligen leverantörerna tänka för att kartskikten ska blir så användbara som möjligt när de kombineras med kartskikt från andra webbkarttjänster. Nu finns det riktlinjer för detta.

Författare: Anders Skog, SIS, Swedish Standards Institute
Datum: 18 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, , ,