Trafiken.nu 3.0

Trafiken.nu är ett 15-årigt samarbetsprojekt mellan Trafikförvaltningen (SL), Stockholms stad (Trafikkontoret) och Trafikverket (Vägverket). Nu kommer tjänsten att förändras och trafikinformationen förbättras. Trafik Stockholm är en viktig medspelare i detta.

Författare: Johanna Karlsson, Trafik Stockholm
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,