Kartunderlag om ras, skred och erosion – vägledning 2015

En ny vägledning för användning av kartunderlag om ras, skred och erosion, framtagna av statliga myndigheter (SGI, SGU, MSB, SMHI och Lantmäteriet) har lanserats under vintern 2015. Vägledningens ger en gemensam bild av vilka kartunderlag som finns och hur de kan användas och tolkas. Till vägledningen finns även ett flödesschema för val av bästa underlag samt en modern kartvisningstjänst med GPS-stöd mm där alla berörda underlag och tillhörande produktbeskrivningar finns samlade.

Författare: Mats Öberg, SGI Statens Geotekniska Institut
Datum: 18 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,