1B Meningsfull medborgardialog i organisationer och smarta städer.pdf

1B. Meningsfull medborgardialog i organisationer och smarta städer – rolig, nyttig och effektiv crowdsourcing genom ett kartbaserat enkätverktyg

Detta föredrag är för personer som arbetar med insamling av geografiska data och samhällsplanering. Vi ska berätta om meningsfull medborgardialog i smarta städer och hur man möjliggör rolig, nyttig och effektiv crowdsourcing genom ett kartbaserat enkätverktyg. Vi vill inspirera samhällsplanerare och beslutsfattare att engagera medborgare i planeringsprocessen med konkreta exempel på finländska städer. Vi vill också inspirera GIS-organisationer och föreningar att prova crowdsourcing.

Författare: Jan Lindbom, Dimenteq Oy
Datum: 20 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, , , , ,