Nyttan av kartan i byggprocessen

Idag slarvas det ofta med planeringsunderlag i byggprocessen. Det skall gå så fort så man glömmer ta med fullständiga grundkartor i detaljplaneprocessen och fullständiga nybyggnadskartor i bygglovsprocessen.

Författare: Per-Åke Jureskog, Metria AB
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,