Ökad produktion och rätt mätkvalitet med hjälp av modern teknik i Falu kommun

Genom att kombinera flera moderna metoder (laserscanning, drönare, Trimble V10, stereo kartering, LIDAR, GPS och totalstation) har Falu kommun de senaste två åren fått rätt kvalitet och ökat produktionen av geografisk data.

Författare: Andrew Steuernagel och Andreas Westman, Falu kommun
Datum:
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, , , , ,