Verksamhetsutveckling 3D Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har tagit fram en strategi och handlingsplan utveckla användningen av 3D inom samhällsbyggnadsprocessen.Föredraget kommer bland annat redovisa och innefatta syftet med arbetet, genomförande, analys av arbetet och rekommendationer.Föredraget hålls av Annika Hovberg GI chef Norrköpings kommun och Peter Lundin Agima Management

Författare: Peter Lundin, Agima Management AB, och Annika Hovberg, Norrköpings kommun, Agima Management AB och Norrköpings kommun
Datum:
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,