Workshop för GIS-samordnare

Vad har hänt sedan det fantastiska mötet vi hade på Kartdagarna 2014? Under worshopen ska vi genom presentationer, grupparbete och diskussion lyfta fram hur det ser ut bland Sverige GIS-samordnare. Vi ska bedöma risker och framgångsfaktorer och tillsammans utveckla den röda tråden för GIS-samordning i Sverige!

Författare: Helena Ringmar, Eskilstuna kommun
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation