Workshop: Mini-mapathon med introduktion till fjärranalys

Kort introduktion under ca en timme med grundläggande fjärranalysteknik och guidning till hur du kommer åt de nya, fritt tillgängliga Sentinel-data och vad du kan göra med dem. Mini-kursen avslutas med ett mini-mapathon där vi under en timme tillsammans karterar ett område i Open street map med de satellitdata som finns på Bing eller Google i aktuellt område för Läkare utan gränser.Förutsättningar: Allmän geodata-kunskap och egen laptop. Max ca 25 deltagare.

Författare: Sara Wiman och Tobias Edman, Geografiska Informationsbyrån
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation