Workshop: Utbildningarnas matchning mot branschens behov – flera vägar till att säkra kompetensförsörjningen. Utländsk kompetens – hinder och möjligheterBranschens eget ansvar för kompetensförsörjning Och hur når vi gymnasisterna?

Workshop: Kompetensförsörjning – Del 1 Omvärldskollen – Branschens tillväxt och rekryteringsbehov – branschens enkätsvar: -Överblick – nyheter inom utbildningsområdet. -Validering av utländsk kompetens. – Vad händer hos våra nordiska grannländer? Del 2 Utbildning – attraktion och matchning: – Utbildningarnas attraktionskraft- fakta. – Utbildningarnas matchning till branschens behov- röster från branschen. – Effektiv samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsgivare/ lärosäten för det bästa utbildningarna.

 

Författare: Susanne Nelleman Ek, ULI Geoforum
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
YH-utbildningar
Söktryck
Nya möjligheter till kompetensförsörjning
Kompetenskrav

,