1G. Halva Sverige saknar kartor (Kartering av marina miljöer)

Kunskapen om de marina livsmiljöerna är undermålig för hållbar förvaltning och bedömning av miljöstatus. SGU, SjöV och HaV samplanerar för att få en effektiv marin kartering. Syftet är att få tillräckligt med underlag för att bedöma god miljöstatus, förbättrat områdesskydd och nyttjande av de marina resurserna genom god havsplanering.

Författare: Bertil Håkansson
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation