Maringeologisk kartläggning, hur går det till? – Exempel från Blekinge kusten

Sedan SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor införskaffades 1991 har marin kartläggning traditionellt utförts enligt två olika undersökningsmodeller. En regional undersökning med sikte på en presentationsskala på 1:500 000 och en mer detaljerad undersökning där målet är en presentationsskala på 1:100 000. Längst Blekingekusten avslutas för närvarande arbetet med kartan till den senare modellen. Denna produkt visar den rumsliga fördelningen av sediment, både huvudjordart och tunna skikt, samt havsbottnens uppbyggnad i profil. Med denna information som grund adderas sedan andra miljödata för att öka kunskapen om havsmiljön.

Författare: Liselott Wilin , Sveriges geologiska undersökning
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,