Framtidens kartläggning – Exempel från korallrev i Karibien

SGU har fått i uppdrag av HaV att ta fram kartor i olika skalor för marin havsplanering. Vi vill berätta om projektet, erfarenheter, exempel på kartor mm.

Författare: Eva Jirner och Duncan Hume, Sveriges geologiska undersökning
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,