Seminarium 23 sep: Fjärranalys och Fotogrammetri

Kartografiska Sällskapet inbjuder till seminarium – aktuella frågor inom Fjärranalys och Fotogrammetri. Anmälan senast 15 september.

Tid:           2022-09-23 kl.9-16 (registrering från 08:30)

Plats:        Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm

Avgift:        400 kr för medlemmar, 800 kr för icke medlemmar

Anmälan: Anmälan till seminariet

Max 60 deltagare – först till kvarn

Välkommen till en dag späckad med spännande föredrag om ny teknik inom fjärranalys och fotogrammetri i Sverige. Dessutom gott om tid att mingla och träffa likasinnade!

På programmet:

Presentationer

  • Vår plats på jorden – hur man använt himmel och jord för att kartlägga Sverige under 500 år
  • 3D-modeller i realtid
  • Nya fjärranalysmetoder i nästa version av Nationella Marktäckedata (NMD)
  • Fjärranalys i statistiken – några utblickar, tillbakablickar och inblickar
  • Värmeböljor – mätning från satellit och tillgång till svalka
  • Lantmäteriet om årets insamling av bild- och höjddata
  • An insight into the world of digital photogrammetric mapping and LIDAR data processing

Demonstration/prova-på ESPA & Plura View

I samband med seminariet bjuder Stockholm stad på en visning av senaste inköpta skärmarna Plura View tillsammans med tillverkaren av hårdvaran.  Ni har möjlighet att få prova skärmen ochställa direkta frågor till tillverkaren. Det blir en kort  ESPA användarträff/diskussion i slutet av seminariet.

1. Program 23 sep 2022
Fjärranalys- och fotogrammetriseminarium

08:30-09:00 Kaffe och registrering
09:00-09:10 Välkommen
09:10-09:40 Martin Ekman, Sommarinstitutet för Historisk Geofysik Vår plats på jorden – hur man använt himmel och jord för att kartlägga Sverige under 500 år.
09:40-10:20 Johanna Skarpman Sundholm, Metria Nya fjärranalysmetoder i nästa version av Nationella Marktäckedata (NMD)
10:20-10:40 Kaffe
10:40-11:10 Peter Wiborn, Stockholm stad och Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån Temperaturanalyser från satellit – vad är det bra för?
11:10-11:40 Jerker Moström, SCB Fjärranalys i statistiken – några utblickar, tillbakablickar och inblickar
11:40-13:30 Lunchpaus

Mingel och visning av fotogrammetristation

13:30-14:00 Mikael Henriksson, Lantmäteriet Lantmäteriet – hur har det gått?
14:00-14:30 Håkan Wiman, I-CONIC 3D-modeller i realtid?
14:30-15:00 Kaffe
15:00-15:30 Pasi Myllyniemi, ESPA More than just a photo!
15:30- ca 16:30 Öppen diskussion, mingel och visning av fotogrammetristation

 

Vår plats på jorden – hur man använt himmel och jord för att kartlägga Sverige under 500 år.

Föreläsare: Martin Ekman, Sommarinstitutet för Historisk Geofysik

Det här handlar om grunden för hur man gjort kartor över Sverige genom tiderna – genom att använda sol, stjärnor, månar, bergstoppar, kyrktorn och satelliter. Det har krävt vetenskaplig noggrannhet och praktisk förmåga, internationellt samarbete och personligt engagemang, avancerade observatorier och enkla riskojor. Till detta hör en bok som tillhandahålls i Kartografiska Sällskapets monter för självkostnadspris där beloppet går direkt till Röda Korset.

(Vi tänkte att detta kunde vara en lämplig introduktion till dagen – ett historiskt perspektiv)

Nya fjärranalysmetoder i nästa version av Nationella Marktäckedata (NMD)
Föreläsare:Johanna Skarpman Sundholm, Metria
2019 släppte Naturvårdsverket den första versionen av Nationella Marktäckedata (NMD). Under 2019-2022 har Naturvårdsverket tillsammans med åtta andra myndigheter haft finansiering från Vinnova för att arbeta med vidareutvecklingen av NMD så att nästa version av karteringen blir ännu bättre och mer användbar. Metria har också varit del i projektet och bland annat ansvarat för att ta fram nya, innovativa fjärranalysmetoder som ska effektivisera och förbättra nästa version av NMD.

 

Temperaturanalyser från satellit – vad är det bra för?
Föreläsare: Peter Wiborn, Stockholm stad och Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån
Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur kommer medföra fler och längre värmeböljor. Människor i städer riskerar i högre grad att utsättas för värmestress och värmerelaterade hälsoeffekter än människor bosatta utanför staden. Presentationen visar hur värmemätningar från satellit kan nyttjas i stadsutvecklingen.

 

Fjärranalys i statistiken – några utblickar, tillbakablickar och inblickar
Föreläsare: Jerker Moström, SCB
Inom statistikvärlden betraktas satellitdata generellt som ”nya” datakällor. Först relativt nyligen började nämligen nationella statistikbyråer och internationella statistikorganisationer på allvar intressera sig för fjärranalys. Men är rymddata egentligen så nytt ens inom statistikvärlden och vad är det egentligen man använder datat till? Vad är det för särskilda utmaningar som behöver hanteras för att satellitdata ska kunna ligga till grund för officiell statistikproduktion?

3D-modeller i realtid
Föreläsare: Håkan Wiman, I-CONIC
De allt kraftfullare grafikprocessorerna, GPU:erna, gör det möjligt att skapa fotogrammetriska 3D-punktmoln och andra 3D-produkter i realtid från video eller bilder. Att snabbt få tillgång till 3D-information är viktigt i många tillämpningar, t.ex. vid ett skred eller värre naturkatastrofer, vid inspektion av industrier och anläggningar som vindkraftverk och, som i ett av våra projekt för europeiska rymdstyrelsen (ESA), när man landar en farkost på månen eller en asteroid. Vi berättar lite om vår teknik och hur man kan integrera vår process i egna arbetsflöden.”

Lantmäteriet – hur har det gått?

Föreläsare: Mikael Henriksson, Lantmäteriet

Vi berättar om årets insamling av bild- och höjddata och hur vi jobbar med laserdata efter insamlingen.

More than just a photo!
Föreläsare (streamad): Pasi Myllyniemi, ESPA
An insight into the world of digital photogrammetric mapping and LIDAR data processing. We take a dive into how it works and take a pick over the challenges.

Espa och PluraView

Vi kommer att ha en fotogrammetristation på plats och ger i anslutning till seminariet möjligheten att titta på PluraView 3D-skärm tillsammans med Espa programvaran.

Upplev stereokartering på ett nytt sätt!


Datum/Tid
23 sep
08:30 - 16:30

Comments are closed.