Mentorsförmedling

Att få tillgång till en mentor ser vi som värdefullt för den personliga utvecklingen. Vårt syfte med mentorsförmedlingen är att erbjuda vägledning i alla skeden av en karriär och återföra kunskap och erfarenhet inom Kartografiska Sällskapets hela verksamhetsområde. Mentorerna är tillgängliga för alla våra medlemmar; såväl yrkesverksamma, arbetssökande som studerande medlemmar.

Hur fungerar det?

Du som söker en mentor och vill få en skjuts i din karriär väljer bland tillgängliga mentorer och tar kontakt. Det är upp till dig som söker mentor att ta den första kontakten för presentation och inledande frågeställningar. Ni gör en gemensam planering, t.ex. om ni ska ha regelbundna telefonmöten eller om ni väljer att bara använda e-post. Man kan också ha lunchmöten eller mötas i samband med Kartdagarna. Mentorskapet är till för dig som adept.

Mentorer är medlemmar som vill uppleva glädjen att dela med sig av sina erfarenheter från yrket.  En bärande tanke med mentorskapet är att utbyta tankar och idéer. Det är alltid adeptens frågeställningar som styr diskussionerna som sker i förtroende med tystnadsplikt. Du som önskar ställa upp som mentor kan anmäla dig här. Jag vill bli mentor.

Synpunkter och frågor

Vi tar gärna emot synpunkter, idéer om hur vi ytterligare kan utveckla mentorsförmedlingen. Du når oss på ks@kartografiska.se