Sektioner

Sällskapet har sektioner omfattande följande sex delområden:

Sektionerna inom respektive fackområde bidrar aktivt till Sällskapets eller dess lokalavdelningars verksamhet med publikationer, konferenser och kunskapsspridning. Sektionerna verkar även för en positiv utveckling inom såväl fackområdet som den samlade föreningsverksamheten.

Mer information som sektionerna och vilka personer som är involverade i sektionerna finns klickbart även i den ”gråa” rutan till höger.