Kartografiska Sällskapets lokalavdelning i Uppsala bjuder på ett föredrag ”En kåhltäppa eij at räkna – Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem”

”En kåhltäppa eij at räkna – Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem”

 

Kartografiska Sällskapets lokalavdelning i Uppsala inbjuder till ett intressant föredrag där Karin Hallgren, doktor i agrarhistoria, presenterar sin avhandling ”En Kåhltäppa eij at räkna – Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem”. För att studera bönders köksväxtodlingar på 1700-talet behöver bristen på källmaterial hanteras. Det kan t ex göras genom att olika källmaterial kombineras. De historiska kartorna utgör här en viktig del.

När: Torsdag den 8 november kl. 18.00.

Var: Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva. Ingång norra gaveln. Samling i receptionen.

Övrigt: Föreningen bjuder på kaffe/te med bröd.

Anmälan: Senast tisdag den 6 november till gunilla.eklund@ub.uu.se eller telefon 070-4250994.

Välkomna önskar styrelsen för Kartografiska Sällskapets lokalavdelning i Uppsala genom Mathias Andersson, Monica Beckholmen, Gunilla Eklund, Kennet Fredriksson och Sven Vasseur.


Datum/Tid
08 nov
18:00 - 20:00

Comments are closed.