Kartdagar 2022

Nedan finns en sammanställning av de presentationer som Kartografiska fått tillåtelse att publicera från Kartdagar 2022:

Presentation av Kartutställningen från Kartdagar 2022 finns här:

Virtuell kartutställning 202