2B. Kombinerad statistik och geodata

SCB arbetar med geodata på flera plan där en av pelarna är att skapa statistik
och bidra med samhällsanalyser med stöd av geografiska uppgifter. Sessionen
kommer att ta upp hur SCB arbetar med geodata brett men landa i några
fördjupningar. Under 2016 släppte SCB tätortsgränser där en beslutsmodell
skapats för att modellberäkna tätorter. De nya tätorterna och hur de framställs
kommer här att presenteras. SCB har även under lång tid arbetat med att
koppla statistik till små områden (SAMS m.fl.). Dessa har b.la. använts i
samband med att beskriva segregation, grannskapseffekter och utanförskap.
SAMS har blivit föråldrade och ett arbete pågår att införa en ny indelning, demografiska
statistikområden, som kommer att presenteras under föredraget.

Författare: Stefan Svanström, Karin Hedeklint och Stefan Palmelius, SCB
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
2B. Kombinerad statistik och geodata

,