Kallelse till Kartografiska Sällskapets årsmöte

Kartografiska Sällskapets årsmöte hålls tisdagen den 18 april klockan
11.00–12.30 i samband med Kartdagar 2023 på Clarion Hotel Sea U Helsingborg.
Ingen föranmälan behövs utan det går bra att ansluta till mötet på plats.
Dagordning för årsmötet finns på sidan Handlingar och stadgar.
Varmt välkomna!