Resultat från Kartutställningen på Position 2030

Under konferensen/mässan Position 2030 på Kistamässan, Stockholm, den 19-20 mars 2019 hölls en fin kartutställning.

Till kartutställningen hade åtta organisationer/personer lämnat bidrag (Lantmäteriet, Norstedts, Nordregio, Hydrographica, Göteborgs stadsbyggnadskontor, Infab, Ingmar Borgström och Åke Roos) och sammanlagt var det 27 stycken kartprodukter som ställdes ut. Elevkartor var gjorda av studerande på Stockholms universitet, Högskolan i Gävle och Kartotek och totalt ställdes ut 70 stycken elevkartor. Tyvärr var det för få anmälda digitala kartor för att skapa en utställning i år.

Juryn för kartutställningen bestod av:

  • Þorbjörg Kr. Kjartansdóttir, LÍSA samtök, Island
  • Märta Syrén, Region Gotland
  • Inger Persson, Lantmäteriet
  • Kjell Börjesson, Sollentuna kommun

Juryn för elevkartutställningen bestod av:

  • Kartografiskas Kartografi sektion genom Harry Hietanen, Märta Syrén och Kjell Börjesson
Priserna som delades ut på kartutställningen var:

Årets karta

Världskarta Självlysande, Norstedts förlag. Motivering:

  • ”En lysande karta som blandar klassisk kartografi med en ny typ av presentation. Den självlysande färgens effekt kommer att locka till fler kartanvändare”

Världskarta Självlysande (dagsljus), Norstedts förlag

 

Världskarta Självlysande (mörker), Norstedts förlag

 

Årets elevkarta

Reflexbanor Del 1 – Stockholm norr, Mattias Arvidsson, Kartotek. Motivering:

  • ”En tydlig karta med god layout. Urvalet och presentationen av kartkomponenterna främjar användbarheten av kartan.”

Översikt: Reflexbanor Del 1 – Stockholm norr, Mattias Arvidsson, Kartotek

 

Delkartor: Reflexbanor Del 1 – Stockholm norr, Mattias Arvidsson, Kartotek

 

Ett stort GRATTIS till vinnarna!