Studentinformation för ”Position – för digitalt samhällsbyggande 2030”

De studenter som är medlemmar i Kartografiska år 2019 kan gå gratis på själva arrangemanget. Studenter som betalat medlemsavgiften för år 2019 har även att ha möjlighet att söka ett rese- och logibidrag om man studerar utanför Stockholms-regionen. Information om hur Kartografiskas studenter anmäler sig till Position och hur man söker bidrag/stipendium för resa- och logi finns denna PDF-fil: