1G. Mätningsteknik och SIS

Upphandling och genomförande av mätningstekniska uppdrag regleras ofta
av dokumenten SIS-TS 21143:2016 avseende geodetisk mätning och SIS-TS
21144:2016 avseende markmodeller. Dessa utgör specifikationer av mätning
med avsikt att uppnå viss kvalitet i resultaten. De utgör därmed grunden för
kontraktshandlingar. AMA Anläggning och Trafikverkets TDOK 2014:0571 är
exempel på dokument som hänvisar till dem, och avsikten är att de ska samverka
med Lantmäteriets serie HMK Geodesi. Presentationen avser belysa
något av innehållet i dem och läget för det revideringsarbete som pågår.

Författare: Anders Boberg, Tyréns AB
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1G. Mätningsteknik och SIS

,