Kartdagarna 2018 – 2B – Analyser av satellitbilder

Satellitbilder från Europas Copernicusprogrammet ger möjlighet flera registreringar i veckan. Med det blir det också möjligt att följa större förändringar i skogen såsom olika typer av avverkningar, stormar och större angrepp av insekter. Det kan också handla om att följa mer subtila händelser övertid såsom tillväxt, förändringar i trädslagsblandingen eller liknande. Skogsstyrelsen bygger en infrastruktur som medger tillgång till analyser av dessa data kort tid efter satelliterna har passerat Sverige.

Författare: Anders Persson
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 2B - Analyser av satellitbilder

,