Kartdagarna 2018 – 4B – Digitala gaturummet – En del i smarta staden

På vilket sätt planerar landets kommuner att i framtiden driva arbetet med sin geografiska informationshantering för gaturummet?
Historiskt sett har kommunerna arbetat med gedigen insamling av data och produktion av verksamhetsdata. Hur ser steget ut från att samla in och producera data, till att ta steget till ökad verksamhetsnytta och framåtsyftande analyser. Hur arbetar man inom kommuner på att använda egna data tillsammans med externa data för att analysera och vara proaktiv kring sitt arbete i gaturummet. Vad om man kan säkerställa data genom att ha en plattform för all data i gaturummet och på så sätt förenkla sin vardag i kontakten med medborgare och externa resurser. Vill man även i framtiden vara en självförsörjande eller låta det skötas externt hos konsulter? Genom den långa erfarenheten från arbete med kommuner kan vi se ett antal sätt att förbättra vardagssituationen. Detta oavsett vilken ambitionsnivå som sätts så ger vi kommuner möjligheten att på ett systematiskt sätt äga och handha sina egna data för att kunna ta analysen ett steg längre

Författare: Jonny Andersson
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4B - Digitala gaturummet - En del i smarta staden

,