Kartdagarna 2018 – 5A – Koppling mellan hydrografi i nätverk och svar

Hydrografi i nätverk öppnar nya möjligheter för Svar (Svenskt vattenarkiv). Med en mer detaljerad geografisk information följer bättre förutsättningar att beskriva hydrografin i Sverige. Här beskrivs SMHI:s arbete med att ta fram ett nytt SVAR som vi kallar SVAR 10000 hur kopplar information som idag finns i SVAR till de nya geometrierna och hur vi tar fram nya avrinningsområden, baserat på Hydrografi i nätverk och den Nationella höjdmodellen från Lantmäteriet.

, ,