Kartdagarna 2018 – 5D – GIS i samhällsbyggnadsprocessen

Samhällsbyggnadsprocessen är uppbyggd av en stor mängd geografisk data. Det kan vara allt från primärkarta till detaljplan till bygglov. Även om ny data upprättas under processen så är stora delar av materialet data som återanvänds exempelvis en heltäckande bestämmelsemosaik. Det är därför viktigt att data är lätt att hantera och tillgänglig för den som behöver den. Ett bra sätt att göra detta är att använda GIS. Vi kommer under passet belysa var data återanvänds i samhällsbyggnadsprocessen och vad GIS kan bidra med till snabba och resurssmarta arbetsflöden med konkreta exempel på ett hållbart arbetssätt.

Författare: Anna-Alexandra Lidenstjärna
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 5D - GIS i samhällsbyggnadsprocessen

, ,