Kartdagarna 2018 – 6G – Svensk Geoprocess – en kärna i konceptet

I arbetet med Digitalt först – Samhällsbyggnadsprocessen tydliggörs vikten av det harmoniseringsarbete som bedrivs inom ramen för Svensk geoprocess. Där lyfts också behovet av att komplettera ytterligare ett antal viktiga geodatateman. I det fortsatta arbetet med att genomföra geodatastrategin krävs ökade ansträngningar för att uppnå den tillgänglighet av geodata inom stat – kommun som är så viktig för bland annat samhällsbyggnadsprocessen. Svensk geoprocess är nu i ett läge då införandet av geodataspecifikationer och mätningsanvisningar successivt kan inledas. I presentationen ges en övergripande orientering kring läget samt förutsättningarna för införandet.

Författare: Thomas Lithén
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 6G - Svensk Geoprocess - en kärna i konceptet

,