Kartdagarna 2018 – 7F – Automation av tunga fordon – Möjligheter och utmaningar

Hur använder fordonsindustrin GNSS idag? Hur kommer GNSS att användas i framtidens självkörande fordon? Vilka möjligheter ser vi med GNSS för våra applikationer och vad finns det för utmaningar kring dagens teknik? Tidigare har GNSS mest använts för ungefärlig positionering av fordon för navigation och ruttplanering. Kraven för positionering av autonoma fordon är dock mycket högre och redan idag har vi fordon som är självkörande och som bl.a. använder sig av GNSS med TRK-korrektioner. Detta ger oss centimeter-noggrannhet i fondonsposition för lokala applikationer, t.ex. för vår självkörande gruvlastbil och vår självkörande sopbil. Samtidigt ser vi att GNSS måste kombineras med andra sensorer för att ge en noggrann, kontinuerlig och robust positionering. Framöver behöver även en högre noggrannhet i absolutposition, t.ex. för användning tillsammans med HD-kartor och för kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastruktur. Här ser vi hur gamla GNSS-tekniker kan utvecklas och användas på nya sätt för positionering med hög noggrannhet av fordon globalt.

,