Kartdagarna 2018 – 7F – Sjöfartsverket planerar rutt mot framtiden

Sjöfartsverket presenterar vad som händer inom Sjöfartsverkets Forskning & Innovationsenheten på den nationella och internationella området. Sjöfarten står inför en massiv digitaliseringsvåg som kommer möjliggöra funktionalitet och tjänster som annars bara varit förbehållet logistiken på land. Detta innebär allt från uppkopplade farleder med aktiva positioneringshjälpmedel till Nationstäckande trafikövervakning, trafikstyrning, Just in Time anlöp samt fjärrstyrda/autonoma fartyg och mycket mer. En av förutsättningarna för denna framtid är inte bara IT-infrastruktur och ny teknik utan också noggrann och precis sjömätning.

Författare: Fredrik Karlsson, Ulf Svedberg
Datum: 22 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 7F - Sjöfartsverket planerar rutt mot framtiden