GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Som förening så behöver Kartografiska Sällskapet ha ett medlemsregister som innefattar namn, adress samt även e-postadresser till de som lämnat den uppgiften till Kartografiska. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta er med medlemsinformation såsom tidningen Kart & Bildteknik samt Nyhetsbrev via e-post.

Uppgifterna sparar vi så länge som du är medlem samt med en viss fördröjning som innebär att vi även skickar viss information även en tid efter att man gått ur Kartografiska eller meddelar att man inte längre vill ha information från Kartografiska.

Genom att Kartografiskas stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna, så baseras den vanliga medlemshanteringen på detta avtal. Om du inte vill lämna dina medlemsuppgifter till Kartografiska så kan du inte bli medlem i Kartografiska.

Kartografiska kan komma att dela dina uppgifter med myndigheter, samt att vi delar adresser till samarbetsorgan som gör uppgifter åt Kartografiska (t.ex. vid utskick av tidningen Kart & Bildteknik och arrangemang som görs av Kartografiska). Vi säljer dock inte medlemsuppgifterna till annan part.

Det är Kartografiska som förening som är personuppgiftsansvarig. Det är alltså styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Dina rättigheter kan du läsa mer om på Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/