Position 2030

Position – för digitalt samhällsbyggande 2030.

Välkommen till en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande den 19-20 mars! På Position 2030 för vi dialog om hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Mötesplatsen Position 2030 består av en konferens med talare i framkant inom sitt område samt en utställningsdel där du möter företag, myndigheter och andra organisationer som bl.a. visar upp lösningar inom digitalt samhällsbyggande.Anmälan för Position 2030 är öppnen och ”Early bird” är förlängd till den 10 december. Även de första talarna och utställarna kan nu presenteras på hemsidan.Kartografiska Sällskapet, BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige och Samhällsbyggarna hälsar dig varmt välkommen till Position 2030!Anmälan och mer information finns på position2030.se