Position – för digitalt samhällsbyggande 2030, den 19-20 mars 2019

Kartografiska Sällskapet bjuder tillsammans med föreningarna Geoforum Sverige, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance bjuder till Position – för digitalt samhällsbyggande 2030, den 19-20 mars 2019. På arrangemanget förs dialog om hur man på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Position består av en konferens med inspirerande talare samt en utställningsdel.

Konferensprogrammet håller på att utformas och det går att lämna förslag på presentationer t.o.m. den 15 september. Programmet för konferensen presenteras löpande från och med oktober.

Välkomna!

Läs mer på www.position2030.se