Kartdagar 2023

Nedan finns en sammanställning av de presentationer som Kartografiska fått tillåtelse att publicera från Kartdagar 2023:

 

Presentation av Kartutställningen från Kartdagar 2023 finns här:

Virtuell kartutställning 2023