Kartdagar 2017

Nedan finns en sammanställning av de presentationer som Kartografiska fått tillåtelse att publicera från Kartdagarna 2017 (numrering är enligt sessions nummer i programmet för Kartdagarna 2017 klicka: Här):