Kartdagarna 2018 – 4G – Resultatet av 2017 års handlingsplan

Lantmäteriet tog fram den nya nationella geodatastrategin i samarbete med geodatarådet och den första gemensamma handlingsplanen (2017) resulterade i flera viktiga resultat för det fortsatta arbetet med den nationella infrastrukturen. I denna presentation ges en övergripande beskrivning av de hittillsvarande resultaten. I andra sessioner ges mer fördjupade redovisningar från de insatser som varit mer om omfattande eller som redan gett betydelse effekter för utvecklingen.

Författare: Peter Nyhlén
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 4G - Resultatet av 2017 års handlingsplan

,