Kartering av ekosystemtjänster i havet

Kustnära områden bidrar med ekosystemtjänster i form av viktiga uppväxtområden för fisk och vegetation. Näringsämnen binder sediment från land vilket skyddar det öppna havet. Samtidigt är kusten utsatt för en allt större påverkan från exploatering, föroreningar och övergödning. Havsplanering ska genomföras på både statlig och på kommunal nivå men många nödvändiga underlag saknas.

Författare: Göran Sundblad, Antonia Nyström Sandman och Hedvig Hogfors, AquaBiota Water Research
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,