WS5. Visualisering och kartografi

Workshopen kommer hantera grunderna i kartografisk visualisering för
trycksaker och webbkartor. Med fokus på referenskartor och statistik på
kartor. Syftet är att visa hur det med enkla knep går att skapa tydliga och
harmoniska kartprodukter

Författare: Kjell Börjesson, Kartografiska Sällskapet och Stefan Svanström, SCB
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
WS5. Visualisering och kartografi - Del 1
WS5. Visualisering och kartografi - Del 2