Gävle

Lokalavdelningen i Gävle har ca. 300 medlemmar.

Lokalavdelningen i Gävle har ett arbetsutskott med sammansättning:

  • Lennart Sjögren
  • Anna Bergman
  • Christina Wasström
  • Peter Wasström

Lokalavdelningen arrangerar med jämna mellanrum studiebesök till organisationer inom Kartografiskas verksamhetsområde i Gävle-trakten. Dessa annonseras via e-post till medlemmar i området och på Kartografiskas Facebooksida http://www.facebook.com/KartografiskaSallskapet

Kontakt: Lennart Sjögren e-post: lennart.sjogren@analysutveckling.se