Kartarkivarieföreningen

lokalavd_Kartarkivarieföreningen

Kartarkivarieföreningen är en lokalavdelning inom Kartografiska Sällskapet. Föreningen skall stödja och utveckla kartarkivarie- och kartbibliotekarieprofessionen genom att bland annat:

  • Anordna utbildningsinsatser och andra kompetenshöjande aktiviteter.
  • Utgöra en mötesplats och ett forum för utbyte av information i frågor av professionellt intresse.
  • Representera professionen nationellt och internationellt.

Medlemskap

För att bli medlem i Kartarkivarieföreningen betalar man medlemsavgift till Kartografiska Sällskapet. Man får då också tidskriften Kart- och bildteknik, som kommer ut med 4 nummer per år, samt övriga medlemsförmåner.
Anmäl dessutom medlemskapet i Kartarkivarieföreningen till Torsten Håkansson.

Diskussionslista

Det går också bra att anmäla sig till föreningens diskussionslista Kartarkiv genom ett meddelande till listans administratör Greger Bergvall, som också är redaktör för denna sida.

Stadgar för Kartarkivarieföreningen, antagna 2 april 2003 (doc)